HOME > 상품종류 > 아크릴+출력(배면)
    액자,판넬+출력물
    화이트보드+출력물
    폼보드 + 출력물
    폼보드+출력+커팅
    포맥스 + 출력물
    포맥스+출력+커팅
    아크릴+출력(배면)
    아크릴판넬+출력물
    캔버스천출력+판넬
    라이트판넬+출력물
    배너 + 출력물
    족자봉 + 출력물
    심플족자봉+출력물
    롤브라인드+출력물
    바닥용 출력물
    고무자석판 + 출력
    전동 롤 포스터
    하드커버 제본
    제 본
    상금보드
    어깨띠
    POP 거치대/이젤
    와이어 걸이
    도면통
    피켓
    출력물 + 커팅
    부자재 및 마감
    이미지실사출력
    학회포스터주문
    레이저 커팅
    프레임리스 제니스액자
    이름표/명찰
    테이블텐트 삼각메뉴판
    T자형 POP
    UV 출력
    홈쇼핑피켓/엘판
    행잉로고
    육면체 제작

아크릴+출력(배면)<아크릴 배면 부착 가격 - 원하시는 출력종류와 사이즈의 가격클릭해주세요>
* 사이즈표기 (예: 90 x 120, 5T는
가로,세로 상관없이 90cm x 120cm, 두께 5mm 라는 뜻)

사이즈(cm)/
두께

2T
(2mm)
3T
(3
mm)
5T
(5
mm)
8T
(8
mm)
10T
(10
mm)
사이즈(cm)/
두께
2T
(2mm)
3T
(3
mm)
5T
(5
mm)
8T
(8
mm)
10T
(10
mm)
비규격 전화상담문의 A4 (21x29.7) 10,000 12,000 15,000 18,000 21,000
A3 (29.7x42) 19,000 21,000 26,000 32,000 39,000 A2 (42x59.4) 34,000 38,000 47,000 59,000 70,000
A1 (59.4x84) 61,000 69,000 85,000 107,000 127,000 A0 (84x118.8) 110,000 125,000 150,000 195,000 230,000
60x90 65,000 73,000 90,000 110,000 133,000 90x120 119,000 135,000 162,000 211,000 248,000
90x140 139,000 157,000 189,000 246,000 290,000 90x150 148,000 169,000 202,000 263,000 310,000
90x160 158,000 180,000 216,000 281,000 331,000 90x180 178,000 202,000 243,000 316,000 373,000
100x120 132,000 150,000 180,000 234,000 276,000 100x150 165,000 187,000 225,000 292,000 345,000
100x180 198,000 225,000 270,000 351,000 414,000 100x200 220,000 250,000 300,000 390,000 460,000
110x120 145,000 165,000 198,000 257,000 304,000 120x130 172,000 195,000 234,000 304,000 359,000
120x150 198,000 225,000 270,000 351,000 414,000 120x180 238,000 270,000 324,000 421,000 497,000
120x200 264,000 300,000 360,000 468,000 552,000 120x240 317,000 360,000 432,000 562,000 662,000
20x20 10,000 12,000 15,000 18,000 21,000 30x30 15,000 17,000 20,000 25,000 29,000
40x40 25,000 27,000 33,000 40,000 46,000 50x50 36,000 40,000 50,000 64,000 77,000
60x60 40,000 45,000 54,000 70,000 83,000 70x70 65,000 73,000 90,000 110,000 133,000
80x80 75,000 85,000 105,000 130,000 170,000 90x90 89,000 101,000 121,000 158,000 186,000
100x100 110,000 125,000 150,000 195,000 230,000 110x110 133,000 151,000 181,000 236,000 278,000
120x120 158,000 180,000 216,000 281,000 331,000

아크릴+출력(배면부착) 비규격 자유커팅
1원
아크릴+출력(배면부착) 2T
1,000원
아크릴+출력(배면부착) 3T
1,000원
아크릴+출력(배면부착) 5T
1,000원
 
아크릴+출력(배면부착) 8T
1,000원
아크릴+출력(배면부착) 10T
1,000원
 
| 1 |
 
▒ IMAGENET:이미지넷 ▒